دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی

واقع در:

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
سنجش سرآمدی عملکرد بنگاه های صنعتی (1384) / نجمی ، منوچهر، نویسنده

کاربران آنلاین :26