دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست (گزارش های تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور؛ ج 4)

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
سنجش سرآمدی عملکرد بنگاه های صنعتی (1384) / نجمی ، منوچهر، نویسنده

کاربران آنلاین :15