دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: اصفهان

واقع در: جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
نگرشی سیستمی در ریشه ها و آینده تئوری مدیریت (1383) / راث ، ویلیام، نویسنده
مدیریت رفتار گروهی (1379) / نصر اصفهانی ، علی (1348)، نویسنده
تئوری و مسائل ماتریس ها شامل 340مسئله حل شده (1386) / ایرز ، فرانک (1901- م)، نویسنده
ریاضیات علوم انسانی(1) (1390) / قاضوی ، سید حسین (1350)، نویسنده
English for computer science student (1388 = 2009م) / سهیلی ، محمد (1346)، نویسنده
مباحث پیشرفته در فناوری سیمان و پوزولان ها (به همراه آزمایش های استاندارد) (1393) / بهفرنیا ، کیاچهر (1333)، نویسنده
مدیریت کیفیت فراگیر (1396) / شاهین ، آرش (1351)، نویسنده
سلامتی و رشد اقتصادی (1392) / عمادزاده ، مصطفی، نویسنده

کاربران آنلاین :10