دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭510/76

     پالایش جستجو
ریاضی عمومی 2: قابل استفاده برای دانشجویان ... (1393) / حاجی‌جمشیدی ، فرزین (1320 -)، نویسنده
ریاضی عمومی 1 قابل استفاده دانشجویان فنی و مهندسی و علوم پایه و MBA شامل ... (1393) / حاجی‌جمشیدی ، فرزین (1320 -)، نویسنده
ریاضیات 2 (برای رشته‌های علوم انسانی و تجربی) (1399) / مدنی ، محمدعلی (1358-)، نویسنده
ریاضیات علوم انسانی(1) (1390) / قاضوی ، سید حسین (1350)، نویسنده
ریاضیات عمومی دو (1393) / کرایه‌چیان ، محمدعلی (1341 -)، نویسنده
ریاضیات عمومی یک ویژه دانشجویان مراکز فنی، علمی‌کاربردی و آزاد اسلامی (1391) / کرایه‌چیان ، محمدعلی (1341 -)، نویسنده
آمادگی برای امتحان ریاضی عمومی 2 (1382) / نجفی خواه ، مهدی (1349)، نویسنده
تشریح مسائل ساختمان های گسسته (1388) / قلی زاده ، بهروز (1334)، نویسنده
تشریح کامل مسائل ریاضی عمومی 6 براساس کتاب تیمور مرادی (1386) / نصراصفهانی ، محمدحسن، نویسنده
تئوری و مسائل ریاضیات (1374) / نفر ، مهدی، نویسنده
حل المسائل ریاضی عمومی 6 (1386) / رحیمی ، فرشته (1364)، نویسنده
حل المسائل ریاضیات پایه (1382) / اصغری زاده ، رضا (1353)، نویسنده
حل تمرین ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1376) / مهدوی پور ، مهدی (1359)، نویسنده
حل مسائل ریاضیات پایه و مقدمات آمار (1376) / فرخو ، لیدا، نویسنده
خودآموز و تشریح کامل مسائل ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت (1382) / فرخو ، لیدا (1329)، نویسنده

کاربران آنلاین :10