دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حل المسائل ریاضیات پایه (1382) / اصغری زاده ، رضا (1353)، نویسنده
حل تمرین ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1376) / مهدوی پور ، مهدی (1359)، نویسنده
خودآموز و تشریح کامل مسائل ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت (1382) / فرخو ، لیدا (1329)، نویسنده
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (1377) / فرخو ، لیدا (1329)، نویسنده
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1386) / قلی پور آرایی ، امیر (1359)، نویسنده
ریاضیات و کاربردآن در مدیریت (1385) / فرخو لیدا، نویسنده

کاربران آنلاین :17