دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ریاضیات علوم انسانی(1) (1390) / قاضوی ، سید حسین (1350)، نویسنده
ریاضیات عمومی (1) (1392) / مهدیان ، مسعود (1366)، نویسنده
ریاضیات عمومی (1) (1394) / مهدیان ، مسعود (1366)، نویسنده
ریاضیات عمومی (1383) / محمودیان ، امید (1348)، نویسنده
ریاضیات عمومی ویژه رشته های مدیریت، اقتصاد و حسابداری کارشناسی ارشد (1393) / نامی ، حسین (1355)، نویسنده
ریاضیات و هندسه معماری (1387) / آریافر ، ایرج (1351)، نویسنده
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1) (1385) / صالحی صدقیانی ، جمشید (1327)، نویسنده
ریاضیات کاربردی (1387) / انصاری اوغول بیک ، وحید (1360)، نویسنده
ساختمان گسسته (1389) / پاک نیا ، حسن (1366)، نویسنده
ساختمان گسسته (1388) / اعظمی ، شاهرود (1358)، نویسنده

کاربران آنلاین :8