دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ترجمه و راهنمای 504 واژه (1386) / دولتخواه ، حمید (1344)، نویسنده
راهنمای جامع کتاب مفاهیم و تفاسیر (1386) / یزدان پناه ، سپیده، نویسنده
اقتصاد کلان (1389) / ترابی ، مصطفی، نویسنده
متمم دینامیک ؛ حل کلیه مسائل دینامیک مریام / محجوب مقدس ، سعید (1334)، نویسنده
اقتصاد خرد (1390) / سلیمانی موحد ، مریم (1362)، نویسنده
ساختمان گسسته (1388) / اعظمی ، شاهرود (1358)، نویسنده

کاربران آنلاین :9