دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آمار و احتمال (1382) / رنجبران ، هادی (1347)، نویسنده
زبان تخصصی مدیریت 1 و 2 (1390) / زری باف ، مهدی (1331)، نویسنده
پژوهش عملیاتی (1382) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
1001 سوال ضروری تئوری حسابرسی (1393) / آراد ، حامد (1363)، نویسنده
2000 سوال چهار گزینه ای تحقیق در عملیات 1و2 (1391) / زاهدی سرشت ، مازیار (1354)، نویسنده
283 سؤال چهارگزینه ای از قانون آیین دادرسی مدنی برای آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق، کانون وکلا و قضاوت (1379) / بهجت ، منصور، نویسنده
آزمون سر دفتری اسناد رسمی (1382) / صبری ، نور محمد (1348)، نویسنده
آزمون های کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر (1382) / عادلی نیا ، محمد، نویسنده
آزمونهای کاردانی به کارشناسی کامپیوتر (1382) / رحمانی ، زهرا (1344)، نویسنده
استاتیک و مقاومت مصالح (1384) / کبیریان ، مجتبی، نویسنده
اقتصاد خرد 2000سؤال چهار گزینه ای (1378) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد (1382) / ونکی ، سعید (1350)، نویسنده
اقتصاد خرد (1378) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد (1383) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد کلان (1379) / نظری ، محسن، نویسنده

کاربران آنلاین :4