دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اقتصاد خرد (1387) / هاشمی دیزج ، عبدالرحیم (1353)، نویسنده
اقتصاد خرد (1378) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
تئوری و مسائل اقتصاد خرد (1386) / مشرف جوادی ، محمد حسن (1333)، نویسنده
نظریه اقتصاد خرد (1383) / منصف ، عبدالعلی (1336)، نویسنده

کاربران آنلاین :4