دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اقتصاد خرد (1378) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری (1387) / رنجبران ، هادی (1347)، نویسنده
تحقیق درعملیات2 (1386) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده

کاربران آنلاین :8