دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محسن نظری (1342)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اقتصاد خرد 2000سؤال چهار گزینه ای (1378) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها مهندسی صنایع (1395) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها. (1390) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها. (1392) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد (1378) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد (1383) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده

کاربران آنلاین :8