دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
1001 سوال ضروری تئوری حسابرسی (1393) / آراد ، حامد (1363)، نویسنده
1001 سوال ضروری تئوری حسابرسی (1393) / آراد ، حامد (1363)، نویسنده
اصول حسابرسی 1 و 2 (1385) / مهرانی ، ساسان، نویسنده
اصول حسابرسی 1 (1385) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابرسی (1) بر اساس استاندارهای حسابرسی ایران (1389) / خواجوی ، شکرالله (1348)، نویسنده
حسابرسی (1386) / قاروئی آهنگر ، هانی (1359)، نویسنده
حسابرسی (1385) / آقایی ، محمدعلی، نویسنده
حسابرسی 1 (1386) / گلستانی ، پرویز، نویسنده
سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابرسی (1392) / هوانسیان فر ، گارو (1330)، نویسنده
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه رشته حسابداری و حسابرسی (1391) / آزاد ، عبداله (1358)، نویسنده
مروری جامع بر حسابرسی(1) (1392) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
کارشناسی ارشد حسابرسی (1386) / بختکی ، بهروز، نویسنده

کاربران آنلاین :19