دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: سنجش

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
راهنمای زبان تخصصی آزمون ورودی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (1384) / نیک نژاد ، عبدالحسین، نویسنده
حسابداری دولتی (1382)
حسابداری مالی (1384) / سهمانی اصل ، محمدعلی، نویسنده
حسابرسی (1385) / آقایی ، محمدعلی، نویسنده
E. S. P. for accounting (1384 % = 2005م) / ایمانی برندق ، محمد، نویسنده
حسابداری صنعتی (1382) / اعتمادی ، حسین، نویسنده
آمار و کاربرد آن در مدیریت حسابداری و اقتصاد (1385) / اصغری نژاد ، عزت الله، نویسنده
ریاضیات (1385) / جمشید صالحی، نویسنده

کاربران آنلاین :9