دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شکرالله خواجوی (1348)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اصول حسابداری 3 (1386) / خواجوی ، شکرالله (1348)، نویسنده
حسابداری مالی (1390) / خواجوی ، شکرالله (1348)، نویسنده
حسابداری میانه 1 (1388) / خواجوی ، شکرالله (1348)، نویسنده
حسابرسی (1) بر اساس استاندارهای حسابرسی ایران (1389) / خواجوی ، شکرالله (1348)، نویسنده
مدیریت مالی (1) (1392) / خواجوی ، شکرالله (1348)، نویسنده
مدیریت مالی (2) (1392) / خواجوی ، شکرالله (1348)، نویسنده
مدیریت مالی1 (1389) / خواجوی ، شکرالله (1348)، نویسنده

کاربران آنلاین :11