دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: مدرسان شریف

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
مکانیک سیالات (1387) / افتخاری یزدی ، محمد، نویسنده
مکانیک خاک کارشناسی ارشد (1388) / اره پناهی ، مرتضی، نویسنده
تحلیل سازه ها (1387) / رحمانی ، حامد (1357)، نویسنده
مقاومت مصالح (1388) / کبیریان ، مجتبی، نویسنده
مکانیک خاک و تکنولوژی بتن (1385) / اره پناهی ، مرتضی (1335)، نویسنده
مدیریت مالی کارشناسی ارشد (1385) / اسداللهی ، علی (1357)، نویسنده
معادلات دیفرانسیل کارشناسی ارشد (1388) / آقایان ، رضا، نویسنده
ریاضی عمومی 1 (1378) / نامی ، حسین، نویسنده
ریاضیات مهندسی (1387) / نامی ، حسین، نویسنده
ساختمان های گسسته (1388) / منوچهرزاده ، مهدی، نویسنده
عناصر وجزئیات ساختمانی (1382) / علی افراسیابی، نویسنده
دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی (1389) / فربدنیا ، بابک، نویسنده
سوالات کنکورهای 89-75 مجموعه ریاضی با پاسخنامه تشریحی (1389)
استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT) (1390) / نامی ، حسین (1355)، نویسنده
تئوریهای مدیریت (نظریه های عمومی مدیریت) (1390) / افقهی ، علی اکبر (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :11