دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی اسداللهی (1357)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حسابداری صنعتی کاردانی به کارشناسی (1387) / اسداللهی ، علی (1357)، نویسنده
مدیریت مالی کارشناسی ارشد (1385) / اسداللهی ، علی (1357)، نویسنده

کاربران آنلاین :14