دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مدیریت مالی کارشناسی ارشد (1385) / اسداللهی ، علی (1357)، نویسنده
مدیریت مالی(اصول ،مفاهیم و کاربردها) (1387) / قالیباف اصل ، حسن، نویسنده

کاربران آنلاین :7