دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول حسابداری و هزینه یابی (1391) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری صنعتی 2 (1383) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری صنعتی 3 (1383) / اسکندری ، جمشید (1348)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1386) / مسلمی ، سیف اله (1346)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1385) / اسماعیلی ، علی (1352)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1385) / اسماعیلی ، علی (1352)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1385) / جعفری ، علی اصغر، نویسنده
حسابداری صنعتی (1385) / مشایخی فرد ، سعید، نویسنده
حسابداری صنعتی (1392) / فرج زاده ، علی اصغر (1357)، نویسنده
حسابداری صنعتی کاردانی به کارشناسی (1387) / اسداللهی ، علی (1357)، نویسنده
حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد (1392) / مشایخی فرد ، سعید (1352)، نویسنده
حسابداری صنعتی2 بر طبق سرفصل های مصوب. (1392) / شوشتری ، زکیه (1341)، نویسنده
حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 3 (1388) / سلیمانی ، سمیه (1366)، نویسنده
حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 1 (1387) / میرشکاری ، مهدی (1362)، نویسنده
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی (1385) / علائی ، مهران (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :4