دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آزمایشهای مکانیک خاک (در آزمایشگاه و در محل) همراه با اشاره ای به آزمایشهای مکانیک سنگ (1389) / وفائیان ، محمود (1324)، نویسنده
آزمایشهای مکانیک خاک (مستند به استاندارد]BSبی . اس .]) (1381) / وفائیان ، محمود (1324)، نویسنده
آزمایشگاه مکانیک خاک (1392) / فراتا ، دانته، نویسنده
آزمایشگاه مکانیک خاک (1395) / فراتا ، دانته، نویسنده
آزمایشگاه مکانیک خاک (1387) / افلاکی ، اسماعیل (1326)، نویسنده
اصول مهندسی خاک (1384) / داس ، براجا (1941)، نویسنده
اصول مهندسی ژئوتکنیک (1386) / داس ، براجا (1941)، نویسنده
اصول مهندسی ژئوتکنیک (1384) / داس ، براجا ام (1941- م)، نویسنده
اصول نظری و عملی مکانیک خاک (1383) / ابن جلال ، رضا (1322)، نویسنده
تحلیل و طراحی پی (1379) / بولز ، جوزف، نویسنده
تشریح کامل مسائل مکانیک خاک براجا ام داس (1385) / رحمتی ، احمد (1361)، نویسنده
حل المسائل جامع مهندسی پی (1385) / طهموریان ، فرزانه (1356)، نویسنده
راهنمای کامل و تشریح مسایل مکانیک خاک براجا. ام . داس (1381) / رفیعی ، شاهرخ (1352)، نویسنده
مکانیک خاک (1378) / تسیتوویچ ، نیکالای آلکساندروویچ، نویسنده
مکانیک خاک و تکنولوژی بتن (1385) / اره پناهی ، مرتضی (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :6