دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: نشر کتاب دانشگاهی

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اصول مهندسی ژئوتکنیک (1384) / داس ، براجا ام (1941- م)، نویسنده
استاتیک (1383) / مریام ، جیمز، نویسنده
مسائلی از بارگذاری (1381) / محمدی ، امیر عباس (1347)، نویسنده
مقاومت مصالح (1379) / پوپوف ، یگور پاول (1913)، نویسنده
آزمایشگاه مقاومت مصالح (1383) / خورشیدی ، بهزاد (1355)، نویسنده
پروژه های تحلیل و طراحی سازه ها با استفاده از]STAAD -IIIاس . تی . ای . ای . دی - 3] (1380) / خوشنود ، حمیدرضا (1345)، نویسنده
پژوهش عملیاتی (1381) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری (1380) / رنجبران ، هادی (1347)، نویسنده
راهنمای مسایل استاتیک مریام (1388) / جلائیان نختاب ، حامد (1365)، نویسنده
تحلیل پوششی داده ها (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مدیریت تولید و عملیات (1392) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
مفاهیم، نکات و حل مسائل پژوهش عملیاتی (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک (1394) / بیر ، فردیناند پیر (1915- 2003م)، نویسنده
پژوهش عملیاتی پیشرفته (1394) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده

کاربران آنلاین :17