دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : بابک فربدنیا

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی (1389) / فربدنیا ، بابک، نویسنده

کاربران آنلاین :5