دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عباس کاظمی (1335)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (1393) / کاظمی ، عباس (1335)، نویسنده
مدیریت تولید و عملیات (1386) / کاظمی ، عباس (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :10