دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
1301 نکته کلیدی (1384) / قهرمانی ، رضا، نویسنده
آئین دادرسی کیفری (1372) / آخوندی ، محمود، نویسنده
آیین دادرسی کیفری (1382) / گروه مؤلفین موسسه فرهنگی سنجش اول
آیین دادرسی کیفری (1377) / استفانی ، گاستون، نویسنده
آیین دادرسی کیفری در آیینه اختبار (1389)
بطلان در آیین دادرسی کیفری (1390) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
حقوق تحقیقات جنائی "مطالعه تطبیقی " (1380) / انصاری ، ولی الله، نویسنده
حقوق تحقیقات جنائی "مطالعه تطبیقی " (1380) / انصاری ، ولی الله، نویسنده
حقوق کیفری و پدیده شاکیان حرفه ای (1384) / فرخی ، حمیدرضا، نویسنده
رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی (1387) / ایران قوه قضاییه،
رویه قضایی ایران در ارتباط با مراجع کیفری دادگاه ها (1387) / ایران قوه قضاییه،
شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) / زراعت ، عباس (1342)، نویسنده
ضرر و زیان ناشی از جرم (1384) / درخشان نیا ، حمید (1344)، نویسنده
قانون آیین دادرسی کیفری جدید (1393)
مجموعه نظرهای مشورتی جزایی (-1388)

کاربران آنلاین :13