دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول آئین دادرسی کیفری ایران . (1382) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
حقوق تحقیقات جنائی "مطالعه تطبیقی " (1380) / انصاری ، ولی الله، نویسنده
قوانین جدید آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا از تاریخ 1/4/1394 آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392. (1398)

کاربران آنلاین :13