دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
GCSE law (1391=2017م) / ویلمن ، جان، نویسنده
Mandatory rules and other party autonomy limitation in international contractual obligations(with particular reference to the Rome convention,1980) (1389=2010م) / ابراهیمی ، سیدنصرالله، نویسنده
A level and as level law (1392=2013 م) / هانت ، مارتین، نویسنده
آیات الاحکام ?حقوقی_کیفری? (1388) / عمید زنجانی ، عباسعلی (1316)، نویسنده
تحولات تفکیک قوا (1391) / اسدیان ، احمد (1347)، نویسنده
مسوولیت جهانی برای حقوق بشر (1390)
بایسته های حقوق جزای اختصاصی (1و2و3) (1390) / کوشا ، جعفر (1335)، نویسنده
منطق وکالت (1390)
منابع قانونی حقوق بین الملل خصوصی و داوری (داخلی - بین المللی) (1392) / مافی ، همایون (1338)، نویسنده
اندیشه های حقوقی (1391) / موسوی ، سیدفضل الله (1332)، نویسنده
آزادی های گروهی (1390) / دوفار ، ژان، نویسنده
حقوق تجارت(4) ورشکستگی و تصفیه (1392) / محمدزاده وادقانی ، علیرضا (1333)، نویسنده
حقوق آب (1390) / ذوالفقاری ، یوسف (1345)، نویسنده
حقوق هوایی مسوولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر (1390) / تالین ، کریستوفر، نویسنده
مسوولیت جهانی برای حقوق بشر (1391)

کاربران آنلاین :8