دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
باریکتر از مو (1377) / جعفر رشادتی، نویسنده
مالکیت، حق انتفاع، وقف و احکام راجع به آنها "مواد 29 الی 91 " (1379) / بازگیر ، یدالله (1333)، نویسنده
قانون مدنی در آیینه ی آرا دیوان عالی کشور (1380) / بازگیر ، یدالله (1333)، نویسنده
نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری(آیین دادرسی کیفری عملی) (1377) / یعقوبی ، عبدالهاشم (1343)، نویسنده
مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل (1377) / کرمی ، محمد باقر، نویسنده
مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک (1373) / شجاعپوریان ، سیاوش، نویسنده
گزیده آرای دادگاههای کیفری (1381) / نور محمد صبری، نویسنده
شرکت ، ودیعه ، جعاله و احکام راجع به آنها (1379) / بازگیر ، یدالله (1333)، نویسنده
قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور ادله اثبات دعوی (1380) / بازگیر ، یدالله (1333)، نویسنده
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (آراء حقوقی) (1377) / قربانی ، فرج الله، نویسنده
مجموعه مصوبات تشخیص مصلحت نظام شامل (1376)
مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی شامل کلیه قوانین و مقررات مربوط به . (1376)
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و خدمات عمومی (1376) / قربانی ، فرج الله، نویسنده
مجموعه کامل قوانین و مقررات چک (1376)
مجموعه کامل قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (1376) / قربانی ، فرج الله، نویسنده

کاربران آنلاین :2