دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حقوق ثبت (1388) / زاهدی ، عاطفه (1348)، نویسنده
حقوق کاربردی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی بر اساس قانون جدید و رویه قضایی (مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت) (1391)
مالکیت، حق انتفاع، وقف و احکام راجع به آنها "مواد 29 الی 91 " (1379) / بازگیر ، یدالله (1333)، نویسنده
مجموعه آرای وحدت رویه قضایی (1391) / دانشجو ، حامد (1363)، نویسنده

کاربران آنلاین :9