دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: جاودانه

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
oxford dictionary (2007) / oxford، نویسنده
نگرشی کاربردی به دستور موقت (1389) / معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
تأثیر عرف در تفسیر قرارداد (1389) / سلطان احمدی ، جلال (1352)، نویسنده
گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (1387)
حقوق کاربردی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی بر اساس قانون جدید و رویه قضایی (مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت) (1391)
توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسایل حقوقی (1) خانواده جلد 1 (1388)

کاربران آنلاین :8