دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فرج الله قربانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (آراء حقوقی) (1377) / قربانی ، فرج الله، نویسنده
مجموعه کامل قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (1376) / قربانی ، فرج الله، نویسنده
مجموعه کامل قوانین و مقررات تجارت (1376) / قربانی ، فرج الله، نویسنده
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و خدمات عمومی (1376) / قربانی ، فرج الله، نویسنده

کاربران آنلاین :3