دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: خرسندی

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
عقود معین نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد رهن علمی کاربردی (1387) / اباذری فومشی ، منصور، نویسنده
مجموعه آزمون های حقوق جزا و جرم شناسی (1388) / پور قهرمانی ، بابک (1358)، نویسنده
A level and As level law (1386 % ، = 2007م) / Hunt ، Martin، نویسنده
ترجمه کتاب A level and as level law (1389) / Hunt ، Martin، نویسنده
Law in brief (9 138= 2010م) / نژندی منش ، هیبت الله (1356)، نویسنده
مجموعه اسناد حقوق بین الملل فضایی (1390)
حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه (1389) / نژندی منش ، هیبت الله (1356)، نویسنده
اسناد تاریخی ایران و حقوق بین الملل در روند قانونگذاری (1387) / ساعد ، نادر (1353)، نویسنده
حقوق خلع سلاح و حاکمیت دولت ها (1388) / ساعد ، نادر (1353)، نویسنده
حقوق بین الملل فضا (1390) / نواده توپچی ، حسین (1338)، نویسنده
حقوق محیط زیست (1388) / محسن زاده ، احمدعلی (1345)، نویسنده
حقوق بشر و اینترنت (1386)
نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در تدوین و اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (1389) / رمضانی قوام آبادی ، محمدحسین (1349)، نویسنده
International law (?1389 = 2010م) / شاو ، مالکوم ناتان (1947- م)، نویسنده
مجموعه کامل و تفصیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1389)

کاربران آنلاین :9