دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
جامعه مدنی جهانی (1378) / جمعی از نویسندگان
حقوق بین الملل خصوصی (1377) / سلجوقی ، محمود، نویسنده
گفتارهایی در حقوق کیفری (1375) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (- 13) / هاشمی ، محمد (1320)، نویسنده
مبانی حقوق عمومی (1377) / کاتوزیان ، ناصر (1306)، نویسنده
مسئوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود (1376) / غمامی ، مجید، نویسنده
دوره مقدماتی حقوق مدنی (1376) / کاتوزیان ، ناصر (1306)، نویسنده
حقوق انتقالی (1375) / کاتوزیان ، ناصر (1306)، نویسنده
فرهنگ ثبتی (1382) / اسکافی ، نادر، نویسنده
درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر (1376) / داوید ، رنه (1906)، نویسنده
گزیده متون فقه 4-3-2-1 (1377) / مغنیه ، محمدجواد (1904)، نویسنده
مجموعه نظریات شورای نگهبان (1382) / شورای نگهبان قانون اساسی مرکز تحقیقات

کاربران آنلاین :4