دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول و مبانی حقوق اساسی (1391) / پروین ، خیرالله (1342)، نویسنده
در تکاپوی حقوق اساسی (1388) / گرجی ازندریانی ، علی اکبر (1352)، نویسنده
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (- 13) / هاشمی ، محمد (1320)، نویسنده
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران (1377) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
حقوق اساسی (1393) / قاسم زاده ، قاسم (1267- 1338)، نویسنده
مبانی حقوق اساسی (1387) / عمید زنجانی ، عباسعلی (1316- 1390)، نویسنده
مجموعه نظریات شورای نگهبان (1381)
مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (1387) / مهرپور ، حسین (1322)، نویسنده
کلیات حقوق اساسی (1376) / مدنی ، جلال الدین، نویسنده
کلیات حقوق اساسی ایران (1392) / عمید زنجانی ، عباسعلی (1316)، نویسنده

کاربران آنلاین :10