دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی اکبر گرجی ازندریانی (1352)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
در تکاپوی حقوق اساسی (1388) / گرجی ازندریانی ، علی اکبر (1352)، نویسنده
حقوقی سازی سیاست (1395) / گرجی ازندریانی ، علی اکبر (1352)، نویسنده
دادگاه های قانون اساسی (1394) / گرجی ازندریانی ، علی اکبر (1352)، نویسنده
مبانی حقوق عمومی (1388) / گرجی ازندریانی ، علی اکبر (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :3