دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان (1391) / سمیعی زنوز ، حسین (1366)، نویسنده
تحلیل مبانی حقوق جزا (1374) / کلارکسون ، کریستوفر، نویسنده
حقوق جزای انگلستان (متن اصلی با ترجمه فارسی) شامل حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای اختصاصی و سازمان قضایی (1382) / رمضانی نوری ، محمود (1349)، نویسنده
حقوق جزای انگلستان برگردان متونی ازLaw Text (1377) / زرین قلم ، مصطفی، نویسنده

کاربران آنلاین :12