دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست نشر میزان؛ 20

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق تجارت به زبان ساده شامل کلیه مطالب حقوق تجارت اعمال تجارتی- تجار- دفاتر تجارتی . (1380) / عرفانی ، محمود (1316)، نویسنده

کاربران آنلاین :8