دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق اداری (1394) / فاطمی ، ثریا (1367)، نویسنده
حقوق اداری (1391) / موسی زاده ، ابراهیم (1354)، نویسنده
حقوق اداری ایران (1370) / ابوالحمد ، عبدالحمید، نویسنده
حقوق اداری (1390) / عباسی لاهیجی ، بیژن (1354)، نویسنده
حقوق اداری تطبیقی (با تاکید بر دادرسی اداری در شورای دولتی فرانسه) (1390) / رضائی زاده ، محمدجواد (1334)، نویسنده
حقوق اداری تطبیقی (1390) / رضائی زاده ، محمدجواد (1334)، نویسنده
حقوق اداری (1386 -) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
حقوق اداری (1388) / امامی ، محمد (1327)، نویسنده
دیوان عدالت اداری (1389) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی و خصوصی سازی (1396) / براری ، اکبر (1366)، نویسنده
کلیات حقوق اداری (1381) / انصاری ، ولی الله، نویسنده

کاربران آنلاین :2