دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (آراء حقوقی) (1377) / قربانی ، فرج الله، نویسنده
مجموعه آرای وحدت رویه قضایی (1391) / دانشجو ، حامد (1363)، نویسنده
مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی (1382) / اصغرزاده بناب ، مصطفی، نویسنده
مجموعه نشستهای قضایی (1382)
مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور، کتاب اول (1392) / باختر ، سیداحمد (1343)، نویسنده
محشی قانون دیوان عدالت اداری و قانون تشکیل سازمان بارزسی کل کشور آرای هیات عمومی . (1390)
نقد رویه قضایی در امور مدنی (1391) / کاتوزیان ، ناصر، نویسنده
نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع (1390) / سماواتی پور ، محمدرضا (1345)، نویسنده
گزیده آرای وحدت رویه حقوقی به همراه سوالات احتمالی (1397) / عبدی ، محسن، نویسنده

کاربران آنلاین :7