دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
توجیه و نقد رویه قضایی (1386) / کاتوزیان ، ناصر (1306)، نویسنده
دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا (1389) / زمانی جباری ، افسانه (1355)، نویسنده
عدالت قضایی (1382) / کاتوزیان ، ناصر (1306)، نویسنده
نقد رویه قضایی در امور مدنی (1391) / کاتوزیان ، ناصر، نویسنده

کاربران آنلاین :10