دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حقوق تجارت (1375) / کاتبی ، حسینقلی (1291- 1369)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاتبی ، حسینقلی (1291- 1369)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭346/5507 ‭ک121ح
عنوان :حقوق تجارت
تکرار نام مولف :تالیف حسینقلی کاتبی
ناشر:گنج دانش : تهران
سال نشر :1375
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
صفحه شمار:335ص
یادداشتچاپ قبلی : کتاب فرزان ، 1363 % چاپ دوم : 1364 % چاپ چهارم: بهار 1372(چاپ ششم ناشر) % چاپ پنجم : 1370 % چاپ ششم : 1379 % چاپ هفتم : 1375 % چاپ نهم : 1380 % چاپ دهم : 1382 % چاپ یازدهم: 1385 % چاپ دوازدهم: 1387
موضوع‌ها :اصفا
حقوق تجارت ایران ؛ قانون تجارت ایران
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=5569
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
889‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
1202‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
7325‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
8247‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
8253‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
12340‭346/5507 ‭ک121ح ج.1 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
14623‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
14624‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
14625‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
14626‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
14982‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15214‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15820‭346/5507 ‭ک121ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :16