دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جواد افتخاری (1309)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اشخاص و تکالیف آن ها (1379) / افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده
حقوق مدنی (3) (1382) / افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده
شرکتهای تجارتی (1384) / افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده

کاربران آنلاین :16