دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست حقوق تجارت1- نظری و کاربردی. آثار حقوقی؛27

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اشخاص و تکالیف آن ها (1379) / افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده

کاربران آنلاین :7