دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حقوق تجارت (1375) / اسکینی ، ربیعا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسکینی ، ربیعا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭346/5507 ‭فلا526ح
عنوان :حقوق تجارت
تکرار نام مولف :مؤلف ربیعا اسکینی
ناشر:سمت : تهران
سال نشر :1375
فروست :سمت؛191 % حقوق 13
صفحه شمار:
شابک/شاپا978-964-459-191-4
یادداشتج.1.چاپ سوم: 1378 % ج.1.چاپ چهارم: 1379 % ج.2.چاپ اول: 1377 % ج.2.چاپ دوم: 1378 % ج.3.چاپ سوم: 1380 % ج.1.چاپ بیست و دوم: زمستان 1394 % ج.2.چاپ بیستم: زمستان 1394
موضوع‌ها :اصفا
حقوق تجارت ایران ؛ قانون تجارت ایران
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=5313
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
1961‭346/5507 ‭فلا526ح ج.2 ن.4کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
1962‭346/5507 ‭فلا526ح ج.2 ن.3کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
2759‭346/5507 ‭فلا526ح ج.1 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
2760‭346/5507 ‭فلا526ح ج.1 ن.2کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
2761‭346/5507 ‭فلا526ح ج.2 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
2762‭346/5507 ‭فلا526ح ج.2 ن.2کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
7351‭346/5507 ‭فلا526ح ج.1 ن.3کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
7407‭346/5507 ‭فلا526ح ج.2 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
11027‭346/5507 ‭فلا526ح ج.1 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15516‭346/5507 ‭فلا526ح ج.1 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15517‭346/5507 ‭فلا526ح ج.1 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15518‭346/5507 ‭فلا526ح ج.2 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15519‭346/5507 ‭فلا526ح ج.2 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
20083‭346/5507 ‭فلا526ح ج.1 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
20084‭346/5507 ‭فلا526ح ج.2 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :8