دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست آثار حقوقی

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
شرح قانون مجازات اسلامی (1378) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (1380) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران (1377) / معتمدی ، غلامرضا (1343)، نویسنده
شرح قانون مجازات اسلامی (1382) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده

کاربران آنلاین :8