دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مدیریت دانشگاه های مجازی و مراکز آموزش الکترونیکی (1383) / نصیری ، علیرضا، نویسنده
فرهنگ مصادر اللغة عربی به فارسی بخش ثلاثی مزید فیه (1377) / عزیزالله جوینی، نویسنده
درس اللغه و الادب (1384) / محمدی ملایری ، محمد (1290- 1381)، نویسنده
روش تحقیق (1374) / خواجه نوری ، عباسقلی، نویسنده
مقاومت مصالح کاربردی (1386) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
طراحی سازه های بتن آرمه (1374 1374) / محمدصادق معرفت، نویسنده
فیزیک عمومی ترمودینامیک تولید گرما و طرق استفاده آن (1341) / روشن، نویسنده
حقوق دیپلماتیک و کنسولی (1376) / صدر ، جواد، نویسنده
دیات (1380) / گرجی ، ابوالقاسم (1300)، نویسنده
حقوق تعاون (1370) / حسنی ، حسن، نویسنده
الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری جلد اول مسئولیت مدنی (1378) / ناصر کاتوزیان، نویسنده
مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی (1381) / کاتوزیان ، ناصر، نویسنده
وصیت ارث (1374) / جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، نویسنده
قانون اصول محاکمات جزائی سوریه (1371)
حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی (1384) / صفایی ، حسین، نویسنده

کاربران آنلاین :3