دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حسین صفایی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی (1384) / صفایی ، حسین، نویسنده
مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی (1374) / صفایی ، حسین، نویسنده

کاربران آنلاین :1