دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
توصیه هایی برای محافظت سطحی بتن در نواحی جنوبی ایران (87) / مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نویسنده
طراحی سازه های بتن آرمه (1374 1374) / محمدصادق معرفت، نویسنده
طراحی سازه های بتن آرمه (1389) / اکبر ، حبیب الله (1333)، نویسنده
طراحی و محاسبه سازه های بتن آرمه (1377) / حاجتی مدارایی ، عطاء الله، نویسنده

کاربران آنلاین :6