دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عطاء الله حاجتی مدارایی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
طراحی و محاسبه سازه های بتن آرمه (1377) / حاجتی مدارایی ، عطاء الله، نویسنده

کاربران آنلاین :2