دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی (1387) / صفرپور ، مهدی (1362)، نویسنده
زبان تخصصی مدیریت (1388) / زری باف ، مهدی (1331)، نویسنده
ساده ساز حقوق جزای عمومی (1386) / صبری ، نور محمد (1348)، نویسنده
شبکه های کامپیوتری (1385) / رحمانی ، مسعود (1353)، نویسنده
مجموعه آزمونهای حقوق جزا (1384) / فرهی ، بابک، نویسنده
مجموعه سوالات ارشد کامپیوتر دولتی تمام گرایش ها (1388) / نیکوکار ، مسعود، نویسنده
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (1385) / همتی ، صالح، نویسنده
مجموعه سوالات کنکور های کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر (1387) / نیکوکار ، مسعود، نویسنده
کارشناسی ارشد ریاضی عمومی 1 (1389) / توحید لو ، محمد، نویسنده
کارشناسی ارشد معادلات دیفرانسیل (1387) / ندرخانی ، سیامک، نویسنده
کنکور کارشناسی ارشد مدارهای منطقی (1388) / منصوری ، محمدحسن، نویسنده

کاربران آنلاین :9