دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اصول حسابرسی (1387) / محمدنژاد ، میثم (1360)، نویسنده
حسابداری صنعتی (1387) / محمدنژاد ، میثم (1360)، نویسنده
حسابداری مالی (1385) / محمد نژاد ، میثم (1360)، نویسنده
زبان تخصصی (1392) / حق شناس ، محمد (1360)، نویسنده
مدیریت کارگاهی مجموعه پروژه و ساخت (1390) / آقاجانپور ، داوود (1362)، نویسنده
ایستایی و فن ساختمان مجموعه پروژه و ساخت (1390) / مفرح ، مجتبی (1364)، نویسنده
مواد و مصالح (1390) / مفرح ، مجتبی (1364)، نویسنده
زبان عمومی مشترک کلیه رشته ها (1390) / رمضانی ، مریم (1350)، نویسنده

کاربران آنلاین :7