دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مجتبی مفرح (1364)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ایستایی و فن ساختمان مجموعه پروژه و ساخت (1390) / مفرح ، مجتبی (1364)، نویسنده
مواد و مصالح (1390) / مفرح ، مجتبی (1364)، نویسنده

کاربران آنلاین :8